Archiv dobrovolných dražeb - rok 2016

Dobrovolná dražba areálu „Prostřední Žleb“ v Děčíně
Den konání dražby:14. 9. 2016 od 10:00 hod.
Místo konání dražby:ulice Poděbradova č. p. 751, 440 01 Louny
Prohlídky:dne 18. 8. 2016 od 11:00 hod. do 11:10 hod.
dne 7. 9. 2016 od 11:00 hod. do 11:10 hod.
Odhadní cena předmětu dražby:1.200.000,- Kč
Nejnižší podání:1.200.000,- Kč
Dražební jistota:360.000,- Kč

Předmětem dražby jsou výše uvedené pozemky, včetně staveb na nich se nacházejících, které společně tvoří „Areál Prostřední Žleb“ v těsné blízkosti železničního tělesa ČD.

 

Stručný popis staveb:

Archiv nemocnice. Jedná se o samostatně stojící zděný objekt. V hlavní části má 1. NP a 2. NP. Topení je ÚT s napojením na vlastní plynovou kotelnu. Vodovod je ze řadu, kanalizace je do řadu. Objekt je delší dobu neužívaný. K objektu je přistavěn zděný přízemní objekt skladů.

Sklad hořlavin. Jedná se o zděný přízemní objekt. Je situován při vjezdu do areálu při pravé straně. Obvodové zdivo je cihelné o tl. 50 cm.

Kotelna a sklady. Jedná se o samostatně stojící zděný přízemní objekt situovaný za objektem skladu hořlavých kapalin po pravé straně areálu. V kotelně je malá část objektu podsklepená. Na jednom konci je situován otevřený přístřešek s plechovou střechou. K objektu je přistavěna garáž s plochou střechou. Kotelna je osazena dvěma plynovými kotli. Do kotelny je zaveden hlavní přívod plynu do areálu.

Objekt skladů. Jedná se o objekt skladů, který je přistavěn k zadnímu traktu objektu archivu. Není podsklepený a má 1. NP. Obvodové zdivo je cihelné. S hlavním objektem je stavebně propojen, nikoliv provozně.

<< Všechny archivní dražby roku 2016