Archiv dobrovolných dražeb - rok 2015

Dobrovolná dražba pozemku parc. č. 2810/14 v k.ú. Kolín
Den konání dražby:20. 10. 2015 od 11:00 hod.
Místo konání dražby:ulice Poděbradova č. p. 751, 440 01 Louny
Prohlídky:1. 10. 2015 od 11:00 hod. do 11:10 hod.
13. 10. 2015 od 11:00 hod. do 11:10 hod.
Odhadní cena předmětu dražby:138.920,-- Kč
Nejnižší podání:140.000,-- Kč
Dražební jistota:42.000,-- Kč

<< Všechny archivní dražby roku 2015