Archiv dobrovolných dražeb - rok 2015

Opakovaná dobrovolná elektronická dražba pozemků v k.ú. Holkovice
Den konání dražby:9. 4. 2015 od 10:00 hod.
Místo konání dražby:www.realdrazby.cz
Prohlídky:31. 3. 2015 od 11:30 hod. do 11:40 hod.
2. 4. 2015 od 11:30 hod. do 11:40 hod.
Odhadní cena předmětu dražby:13.290,- Kč
Nejnižší podání:14.000,- Kč
Dražební jistota:4.200,- Kč

<< Všechny archivní dražby roku 2015