Aktuální dobrovolné dražby

Položek ve výpisu: 1
Den konání dražby:19. 12. 2022 od 13:00 hod.
Odhadní cena předmětu dražby:2.550.000,- Kč
Nejnižší podání:2.400.000,- Kč

Předmětem dražby je bytová jednotka v obytné budově č.p. 3863 a spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 3863 v rozsahu 691/4214 a spoluvlastnický podíl na pozemku parcely č. 1981 v rozsahu 691/4214, na kterém stojí budova č.p. 3863 vše v k.ú. Chomutov I. Nemovitost je v severovýchodní části města Chomutov. Jedná se o lukrativní část obce, kde je velmi dobrý přístup ke sportovní hale, zimnímu stadionu a supermarketu vše cca 100 m. Dále je poblíž restaurace a prodejna, parkoviště pro 45 automobilů, hřiště na fotbal a škola (gymnázium). Vlastní budova je osazena mezi porosty na rovinatém terénu. Příjezd po zpevněné komunikaci.

Více zde >>

Položek ve výpisu: 1