Archiv dobrovolných dražeb - rok 2015

Dobrovolná elektronická dražba pozemků v k.ú. Holkovice
Den konání dražby:26. 2. 2015 od 10:00 hod.
Místo konání dražby:www.realdrazby.cz
Prohlídky:dne 29. 1. 2015 od 11:00 hod. do 11:10 hod.
dne 12. 2. 2015 od 11:00 hod. do 11:10 hod.
Odhadní cena předmětu dražby:13.290,- Kč
Nejnižší podání:14.000,- Kč
Dražební jistota:4.200,- Kč

<< Všechny archivní dražby roku 2015