Archiv dobrovolných dražeb - rok 2001

Dražba souboru nemovitostí v obci Kladno
Den konání dražby:20. 8. 2001 od 10:00 hod.
Místo konání dražby:
Prohlídky:14. 8. 2001 od 10:00 hod. do 11:00 hod.
16. 8. 2001 od 10:00 hod. do 11:00 hod.
Odhadní cena předmětu dražby:6.459.300,-- Kč
Nejnižší podání:3.000.000,-- Kč
Dražební jistota:500.000,-- Kč

<< Všechny archivní dražby roku 2001