Archiv dobrovolných dražeb - rok 2001

Opakovaná dražba souboru movitých a nemovitých věcí z konkursní podstaty TOS Rakovník
Den konání dražby:28. 6. 2001 od 14:00 hod.
Místo konání dražby:
Prohlídky:19. 6. 2001 od 14:00 hod.
26. 6. 2001 od 14:00 hod.
Odhadní cena předmětu dražby:160.934.287,-- Kč
Nejnižší podání:35.000.000,-- Kč
Dražební jistota:3.000.000,-- Kč

<< Všechny archivní dražby roku 2001