Archiv dobrovolných dražeb - rok 2002

Opakovaná společná dražba "souboru pohledávek"
Den konání dražby:11. 12. 2002 od 14:00 hod.
Místo konání dražby:Louny, Poděbradova 751 (sídlo společnosti Top Credit, a. s.)
Prohlídky:9. 12. 2002 od 11:00 hod. do 11:30 hod.
Odhadní cena předmětu dražby:3,893.744,-- Kč
Nejnižší podání:3,530.000,-- Kč
Dražební jistota:640.000,-- Kč

<< Všechny archivní dražby roku 2002