Archiv dobrovolných dražeb - rok 2002

Dražba souboru nemovitostí v Žatci čp. 1740 a 870
Den konání dražby:11. 12. 2002 od 10:00 hod.
Místo konání dražby:Louny, Poděbradova 751 (sídlo společnosti Top Credit, a. s.)
Prohlídky:26. 11. 2002 od 12:00 hod. do 12:20 hod.
3. 12. 2002 od 12:00 hod. do 12:20 hod.
Odhadní cena předmětu dražby:900.000,-- Kč
Nejnižší podání:800.000,-- Kč
Dražební jistota:150.000,-- Kč

<< Všechny archivní dražby roku 2002