Archiv dobrovolných dražeb - rok 2002

Dražba souboru movitých a nemovitých věcí "areál Petrohrad"
Den konání dražby:11. 12. 2002 od 9:00 hod.
Místo konání dražby:Louny, Poděbradova 751 (sídlo společnosti Top Credit, a. s.)
Prohlídky:26. 11. 2002 od 9:00 hod. do 9:10 hod.
3. 12. 2002 od 9:00 hod. do 9:10 hod.
Odhadní cena předmětu dražby:1,166.400,-- Kč
Nejnižší podání:1,150.000,-- Kč
Dražební jistota:300.000,-- Kč

<< Všechny archivní dražby roku 2002