Archiv dobrovolných dražeb - rok 2002

Dražba pozemku 551/15 v obci Kamenice
Den konání dražby:28. 11. 2002 od 11:30 hod.
Místo konání dražby:Kamenice u Prahy čp. 66 (v sídle STROJMETALu, státní podnik v likvidaci)
Prohlídky:7. 11. 2002 od 13:00 hod. do 13:20 hod.
28. 11. 2002 od 10:00 hod. do 10:20 hod.
Odhadní cena předmětu dražby:1.033,-- Kč
Nejnižší podání:1.000,-- Kč
Dražební jistota:300,-- Kč

<< Všechny archivní dražby roku 2002