Archiv dobrovolných dražeb - rok 2002

Dražba 1/2 bytového domu ve Svatbíně
Den konání dražby:20. 11. 2002 od 13:30 hod.
Místo konání dražby:ZD Tuchoraz (v kanceláři správce konkursní podstaty)
Prohlídky:7. 11. 2002 od 10:00 hod. do 10:20 hod.
20. 11. 2002 od 10:00 hod. do 10:20 hod.
Odhadní cena předmětu dražby:500.000,-- Kč
Nejnižší podání:500.000,-- Kč
Dražební jistota:150.000,-- Kč

<< Všechny archivní dražby roku 2002