Archiv dobrovolných dražeb - rok 2017

Dobrovolná dražba pozemků v k.ú. Holkovice
Den konání dražby:21. 3. 2017 od 14:00 hod.
Místo konání dražby:ulice Poděbradova č. p. 751, 440 01 Louny
Prohlídky:dne 1. 3. 2017 od 11:00 hod. do 11:10 hod.
dne 8. 3. 2017 od 11:00 hod. do 11:10 hod.
Odhadní cena předmětu dražby:13.290,- Kč
Nejnižší podání:6.900,- Kč
Dražební jistota:1.000,- Kč

<< Všechny archivní dražby roku 2017