Archiv dobrovolných dražeb - rok 2019

Dobrovolná dražba domu č.p. 40 v Litvínově (bývala restaurace a galerie „Sklípek“)
Den konání dražby:20. 6. 2019 od 11:00 hod.
Místo konání dražby:na MÚ v Litvínově, náměstí Míru 11, 2. patro, zasedací místnost
Prohlídky:dne 28.5.2019 od 10:00 hod. do 10:10 hod.
dne 11.6.2019 od 10:00 hod. do 10:10 hod.
Odhadní cena předmětu dražby:6.280.000,- Kč
Nejnižší podání:6.280.000,- Kč
Dražební jistota:1.000.000,- Kč

Předmětem dražby je stavba č.p. 40 s příslušenstvím, pozemkem a trvalými porosty. Stáří budovy je více jak 100 let, v roce 1998 proběhla celková generální oprava. Jedná se o částečně podsklepenou, zděnou stavbu se 2NP s úplným využitím podkroví, které je přístupné ze dvou schodišť a bylo využíváno jako galerie (výstavní plocha).

Sklepní část je volně průchozí do části objektu sklepních prostor objektu Smetanova č.p. 39, které tvoří jednotku č. 39/102. Jednotka č. 39/102 o výměře 182,70 m2 je vymezena v budově č.p. 39, která je součástí pozemku parc. č. 57 v k. ú. Horní Litvínov. Tato jednotka je součástí předmětu dražby.

Označení a popis předmětu dražby:

-     pozemek parc. č. 59 o výměře 632 m2, zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území, součástí je stavba: Horní Litvínov, č. p. 40, občanská vybavenost, stavba stojí na pozemku parc. č. 59,

vše se nachází v obci Litvínov, kat. území Horní Litvínov, okres Most a je zapsané u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, na LV č. 1.

-     jednotka č. 39/102, o výměře 182,70 m2, dílna nebo provozovna, obč. z., podíl na společných částech nemovitosti je 18270/190830, vymezeno v parc. č. 57, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1639 m2,

která je součástí stavby: Horní Litvínov, č.p. 39, obč. vyb., LV 7914,

která se nachází v obci Litvínov, kat. území Horní Litvínov, okres Most a je zapsaná u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, na LV č. 7915.

<< Všechny archivní dražby roku 2019