Archiv dobrovolných dražeb - rok 2001

Dražba souboru movitých a nemovitých věcí z konkursní podstaty TOS Rakovník
Den konání dražby:12. 12. 2001 od 11:00 hod.
Místo konání dražby:
Prohlídky:6. 12. 2001 od 10:00 hod. do 11:00 hod.
12. 12. 2001 od 9:00 hod. do 10:00 hod.
Odhadní cena předmětu dražby:8.219.660,-- Kč
Nejnižší podání:3.000.000,-- Kč
Dražební jistota:250.000,-- Kč

<< Všechny archivní dražby roku 2001