Realitní činnost > Aktuální nabídka realit

Realitní činnost - Aktuální nabídka

Prodej pozemků v Mostě, zak. č. 2010/1/49

Nabízíme pozemky z majetku Krajská zdravotní a.s. Prodej formou veřejné dražby.

  • mobil · 777 748 447
  • pevná linka · 415 652 187

Nabízíme k prodeji formou veřejné dražby tyto pozemky:

- pozemek parc. č. 4311/6 o výměře 85 m2, ostatní plocha, zeleň,

- pozemek parc. č. 4311/59 o výměře 995 m2, ostatní plocha, zeleň,

vše se nachází v kat. území Most II, obec Most, okres Most, zapsané u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, na LV č. 1015,

- pozemek parc. č. 4311/23 o výměře 30900 m2, ostatní plocha, zeleň,

v kat. území Most II., obec Most, okres Most, dle geometrického plánu č. 4430-104/2008, vyhotoveného Ing. Janou Sasovou-Geodetické služby, dne 13. 8. 2008 a potvrzeného Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, dne 26. 8. 2008.

Na pozemku parc. č. 4311/59 vázne věcné břemeno zřizování a provozování vedení podzemního vedení telekomunikační sítě, právo pro Severočeskou energetickou, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČO: 49903179; Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 8. 3. 2004. Právní účinky vkladu práva ke dni 25. 3. 2004.

Na pozemku parc. č. 4311/6, 4311/23 vázne věcné břemeno zřizování a provozování vedení podzemního vedení telekomunikační sítě, právo pro ČEZ ICT Services, a.s., Fügnerovo nám. 1866/5, Praha 2, Nové Město, IČO: 26470411; Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 8. 3. 2004. Právní účinky vkladu práva ke dni 25. 3. 2004.

Předmětem dražby jsou pozemky s porosty. Pozemky jsou dle územního plánu zařazeny jako pozemky vhodné pro monofunkční občanskou vybavenost. Pozemky se nacházejí vedle Mostecké nemocnice.

 

k.ú. parcela výměra m2
Most II 4311/6 85
  4311/59 995
  4311/23 30900

 

RealitniCinnost/2010_1_49/most.jpg

<< Zpět na seznam realit

Další v této kategorii:
Aktuální nabídka realit · Formulář