Archiv dobrovolných dražeb - rok 2017

Opakovaná dobrovolná dražba výrobního a skladového areálu v k.ú. Kačice (Kladno)
Den konání dražby:10. 1. 2017 od 11:00 hod.
Místo konání dražby:v draženém objektu v Kačicích, ulice nádražní 376
Prohlídky:dne 3. 1. 2017 od 10:00 hod. do 10:10 hod.
dne 5. 1. 2017 od 10:00 hod. do 10:10 hod.
Odhadní cena předmětu dražby:22.000.000,- Kč
Nejnižší podání:20.990.000,- Kč
Dražební jistota:1.000.000,- Kč

Jedná se o areál s administrativní budovou a provozní halu vč. venkovních odstavných ploch a venkovních úprav. Areál se nachází v okrajové části obce Kačice při výjezdu z obce směrem na Smečno. Budovy jsou dle kolaudačního výměru z roku 1996, v zadní části areálu je provedena přístavba z roku 2015. Objekt je napojen na inženýrské sítě, veřejný vodovod, kanalizaci, elektroinstalaci a plyn. Odstavné plochy jsou asfaltové, oplocení z ocelových trubek a drátěné pletivo slabší s plastovou úpravou.

 

Podrobný popis souboru nemovitostí naleznete ve znaleckém posudku č. 1761 – 06/16, který vypracoval Václav Hladík.

<< Všechny archivní dražby roku 2017