Více o nás > Nedobrovolné dražby

Nedobrovolné dražby

V minulých letech jsme provedli i následující nedobrovolné dražby:

 

Nedobrovolná dražba pozemku v obci Velké Popovice, kat. území Velké Popovice

Den konání dražby: 27. 10. 2005 od 8:00 hod.
Místo konání dražby: Louny, Poděbradova 751 (sídlo společnosti Top Credit, a.s.)
Prohlídky: 13. 10. 2005 od 10:30 hod. do 10:40 hod.
  20. 10. 2005 od 10:30 hod. do 10:40 hod.
Odhadní cena nemovitostí: 386.600,-- Kč
Nejnižší podání: 1.500.000,-- Kč
Dražební jistota: 450.000,-- Kč

Dražební vyhláška · Dodatek k dražební vyhlášce · Číslo účtu nepředaných výběžků · Protokol o provedené dražbě

 Dražba rodinného domku v Mělníku

Den konání dražby: 20. 8. 2003 od 9:00
Místo konání dražby: Louny, Poděbradova 751
Prohlídky: 5. 8. 2003 od 10:00 hod. do 10:10 hod.
  7. 8. 2003 od 10:00 hod. do 10:10 hod.
Odhadní cena: 480.000,-- Kč
Nejnižší podání: 240.000,-- Kč
Dražební jistota: 70.000,-- Kč

Dražební vyhláška · Dodatek k dražbě · Protokol o provedené dražbě